”Gräsklipparen lyft!”-fel

Guide för att lösa felmeddelandet "Gräsklipparen lyft!"

Först av allt ska felet ”Gräsklipparen lyft!” återställas.

  • Tryck på knappen ”0” om du har en av följande Landroid-modeller: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1 och WG758E.

  • Tryck på knappen ”Start” för alla övriga Landroid-modeller.

Beroende på vilken modell du har ska du följa instruktionen nedan:

 

Landroid-modeller WG790E, WG791E, WG794E, WG796E, WG757E, WG796E.1, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1 och WG758E.

Robotgräsklipparens flytande kåpa kan ha fastnat. Försök att skaka på kåpan försiktigt och frigöra den. Om detta inte fungerar ska du gå till följande sida https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.

 

Landroid-modeller WR130E, WR141E WR142E, WR143E, WR147E, WR153E, WR155E, WR140, WR150, WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI, WR110MI, WR100SI, WR101SI.1, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI.1, WR105SI.1, WR106SI.1, WR110MI.1, WR111MI, WR112MI, WR113MIWR115MI, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WG757E, WG796E., WG799E, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1 och WG758E.

Robotgräsklipparens lyftsensor är i framhjulet som kan ha fastnat. Vrid på framhjulet och skaka det försiktigt. Om detta inte fungerar ska du gå till följande sida https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en felanmälan med hjälp av formuläret.