Opcja Find My Landroid

Opcja Find My Landroid śledzi kosiarkę Landroid w przypadku kradzieży i pozwala jej działać, jeśli w ogrodzie nie ma zasięgu Wi-Fi

Czy Twoja posesja nie jest ogrodzona? Czy zachodzi obawa, że ktoś może ukraść kosiarkę Landroid? Należy zachować spokój. Opcja Find My Landroid umożliwia zdalne zablokowanie kosiarki i śledzenie jej położenia.

Opcja Find my Landroid korzysta z GPS i połączenia sieci komórkowej, aby przez cały czas pozostawać w kontakcie z Internetem; w ten sposób nie jest potrzebne Wi-Fi ani opcja RadioLink do sterowania kosiarką za pośrednictwem aplikacji.

OSTRZEŻENIE! Należy pamiętać, że moduł opcji Find My Landroid wchodzi w to samo gniazdo, co moduł opcji Radiolink, więc nie można zainstalować obu na jednym urządzeniu. Jeśli na obszarze trawnika jest słaby zasięg Wi-Fi, opcja Radiolink może odpowiadać takim potrzebom. Dowiedz się więcej o opcji Radiolink tutaj. W przeciwnym razie, jeśli zachodzi obawa kradzieży kosiarki, należy wybrać opcję Find My Landroid.

Jak to działa

Jeśli kosiarka Landroid znajdzie się poza obszarem działania funkcji Geofence, natychmiast zostanie przesłane na smartfon stosowne powiadomienie za pośrednictwem aplikacji Landroid. Będzie można zablokować kosiarkę i śledzić jej położenie.

Należy obejrzeć film

Obszar funkcji geofence można ustawić w aplikacji. Należy wziąć pod uwagę, że istnieje niewielki obszar tolerancji (30 m od geofence): w celu przetestowania opcji Find My Landroid, należy umieścić kosiarkę Landroid nieco dalej.

Moduł opcji Find my Landroid ma akumulator zapasowy: w przypadku wyjęcia głównego akumulatora pozostanie on podłączony przez tydzień.

Jeśli główny akumulator zostanie wyjęty, opcja Find My Landroid przechodzi w tryb „głębokiego uśpienia” w celu oszczędzania akumulatora: budzi się na dwie minuty co dziesięć minut, próbując połączyć się z GPS i podać swoją pozycję. Jeśli nie może połączyć się z GPS, wyśle wiadomość bez pozycji. Po pewnym czasie, w celu przedłużenia żywotności akumulatora, opcja Find My Landroid zmniejszy liczbę wiadomości; wyśle jeden komunikat co 30 minut, a następnie co godzinę.

Jeśli akumulator zostanie świadomie wyjęty z kosiarki Landroid, a kosiarka znajdzie się gdzieś w obszarze geofence (np. w garażu), opcja Find My Landroid będzie działać przez jeden dzień. Następnie przejdzie w „tryb przechowywania” i przestanie wysyłać wiadomości.

 

Przedpłacona karta SIM

Opcja Find My Landroid zapewnia łączność dzięki karcie SIM multi-IMSI, która współpracuje z sieciami wielu dostawców usług telekomunikacyjnych. Dołączona karta SIM jest przedpłacona na trzy lata, po czym można ją odnowić za niewielką opłatą roczną.

Instalacja

Przed instalacją opcji Find My Landroid, należy sprawdzić, czy oprogramowanie kosiarki Landroid jest aktualne. Jak aktualizować oprogramowanie kosiarki Landroid

Aby zainstalować opcję Find My Landroid, wystarczy jej moduł podłączyć do gniazda na kosiarce Landroid. Na poniższych filmach instruktażowych, dotyczących różnych modeli, podano dodatkowe wskazówki.

Landroid S

Landroid M

Landroid L

 

Uwaga: Moduł należy zabezpieczyć za pomocą dostarczonej śruby zabezpieczającej, ale dopiero po potwierdzeniu przez aplikację, że działa poprawnie. Należy pamiętać, że po zabezpieczeniu nie można usunąć śruby.

Należy otworzyć aplikację i przejść do „My Landroid”, a następnie kliknąć „dodaj”. Następnie zeskanować kod QR kosiarki, a potem wybrać opcję aktywacji opcji Find My Landroid. Teraz zeskanować kod QR opcji Find My Landroid i kontynuować procedurę.

Po pomyślnej instalacji modułu opcji Find My Landroid jest ona wyświetlana zarówno na ekranie głównym aplikacji, jak i na wyświetlaczu kosiarki Landroid.