Konfigurowanie funkcji Multi-zone w modelach Landroid S z lat 2017–2018

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować funkcję obsługi wielu stref Multi-zone w kosiarkach Landroid S z lat 2017–2018

Landroid S z lat 2017–2018, modele WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1 i WR115MI

 

Konfigurowanie różnych stref w aplikacji 

Należy postępować zgodnie z samouczkiem udostępnionym w aplikacji, który można otworzyć po wybraniu opcji Multi-zone z menu. Jeśli sieć Wi-Fi nie obejmuje całego trawnika, pomiary nie będą dokładne co do centymetra, ponieważ w miejscach braku zasięgu kosiarka oblicza odległości w przybliżeniu na podstawie liczby obrotów kół. W takiej sytuacji należy dopuścić pewną tolerancję w wyznaczaniu punktów początkowych stref.

W tych modelach nie da się ustawiać wielu stref na wyświetlaczu.

Należy zwrócić uwagę, że podstawowe modele wariantu Landroid S (WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S) nie mają funkcji Multi-zone.

 

Seria artykułów: