Oppgradere fastvaren for Landroid M, L 2016/2018

Veiledning om oppgradering av fastvaren for å optimalisere funksjonaliteten til Landroid-klipperne WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI og WR113MI

Logg på kontoen på nettsiden med påloggingsinformasjonen din.

Hvis du ikke har registrert klipperen din for den forlengede garantien, ber systemet deg om å gjøre dette først.

warrantyextension

Deretter velger du klipperen din i listen og laster ned den nyeste tilgjengelige fastvaren ved å klikke på nedlastingsknappen («Download»).

Firmware_location

1) Kopier filen som den er (det er ikke nødvendig å pakke den ut) til en tom minnepinne i formatet FAT32. Eldre versjoner (2/4/8 GB) fungerer best.

2) USB-porten sitter ved siden av batteriet, på undersiden av enheten.

3) Slå av Landroid-klipperen

3) Vend Landroid-klipperen forsiktig opp-ned og fjern batteridekselet.

3) Sett inn minnepinnen, vend klipperen riktig vei igjen og slå den PÅ.

4) Følg instruksjonene på skjermen.