Korrekt installasjon av ladeplaten

Korrekt installasjon av ladeplaten er svært viktig for at Landroid-klipperen skal fungere riktig. Følg veiledningen under for å finne den beste plasseringen.

Plan for ladestasjonen

Når batteriet i Landroid-klipperen må lades, går klipperen til ladestasjonen. Dette er også stedet den parkerer på mellom hver klippeøkt.

Generelle krav

Når du planlegger hvor du skal plassere ladestasjonen, må du ta hensyn til at den skal stå:

 • innen rekkevidde av et hovednett med vekselstrøm (10 m) – sørg for at adapteren og strømuttaket alltid står tørt
 • i skyggen
 • med tilgang til inngangen i en rett linje, og det samme for utgangen for enkelte modeller
 • utenfor rekkevidde av automatiske vanningssystemer
 • på flat mark Hvis ladeplaten er korrekt plassert, står kontaktpunktene på klipperen midt imot stiftene på ladestasjonen når den står parkert. Dette sikrer best mulig kontakt.

Du kan plassere ladeplaten på selve plenen eller på fast dekke, for eksempel en hagegang, så lenge det faste dekket er på samme nivå som plenen (ingen trinn).

Noen modeller har litt forskjellige krav. Avhengig av hvilken Landroid-modell du har, finner du de aktuelle veiledningene under:

Landroid S, M, L LED-skjerm, LCD-skjerm og LCD-skjerm + knapp: WR130E, WR139E, WR140, WR140E, WR141E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E, WR184E

Spesifikke krav:

 • må kunne gå minst 80 cm i rett linje på vei inn i stasjonen
 • må kunne gå minst 30 cm i rett linje ut av stasjonen hvis den skal snu mot venstre (fig. 1)
  Hvis den skal snu mot høyre, trenger ikke klipperen å gå i rett linje (fig. 2).

  charging base of Landroid S, M, L 19-1
  05 charging base of Landroid S, M, L 19-2

Installer ladestasjonen på stedet du har valgt.

• Fest platen til bakken ved hjelp av de vedlagte skruene. Bruk den vedlagte unbrakonøkkelen.
Secure the base 19
• Dersom stedet du har valgt har fast dekke, fester du platen med murplugger og skruer (følger ikke med).

Den følgende veiledningen viser fremgangsmåten for videre installasjon: Legging av begrensningskabel

 

Landroid M, L 2016/2018: WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI

Spesifikke krav:

 • Ladeplaten bør plasseres med «IN»-pilen mot plenen.

Old-M_Base_IN-1

 • Det må være minst 80 cm klaring på inngangssiden.

Base_installation_M

Installer ladestasjonen på stedet du har valgt.

• Fest platen til bakken ved hjelp av de vedlagte skruene. Bruk den vedlagte unbrakonøkkelen.
Base-fixing_old_M-1

• Dersom stedet du har valgt har fast dekke, fester du platen med murplugger og skruer (følger ikke med).

Den følgende veiledningen viser fremgangsmåten for videre installasjon: Legging av begrensningskabel.

 

Landroid S 2017/2018: WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1, WR115MI

Spesifikke krav:

 • Det må være minst 80 cm klaring på inngangssiden.
 • Det må være minst 30 cm klaring på utgangssiden.

charging base of Landroid S, M, L 19-1

Installer ladestasjonen på stedet du har valgt.

• Fest platen til bakken ved hjelp av de vedlagte skruene. Bruk den vedlagte unbrakonøkkelen.

Secure the base 19

• Dersom stedet du har valgt har fast dekke, fester du platen med murplugger og skruer (følger ikke med).

Den følgende veiledningen viser fremgangsmåten for videre installasjon: Legging av begrensningskabel.

 

Artikkelserie: