Hvordan henter du ut en loggfil fra Landroid M og L 2019/2023?

Veiledning om nedlasting av loggfil for Landroid M og L med LCD-skjerm og LCD-skjerm + knapp.

Denne veiledningen gjelder for følgende Landroid-modeller: WR140, WR140E, WR142E, WR143E, WR147, WR147E.1, WR148E, WR149E, WR150, WR150E, WR153E, WR155, WR155E, WR165, WR165E, WR167E

Sørg for at du bruker en tom 2/4/8 GB-minnepinne i formatet FAT32 og følg fremgangsmåten under:

1. Slå klipperen PÅ.

2. Sett minnepinnen i USB-porten bak på robotklipperen.

3. Følg instruksjonene på skjermen på klipperen.

4. Ta minnepinnen ut av klipperen.

5. På minnepinnen finner du filen LOG_xxxx.htm.