Feil- og statusmeldinger

Denne veiledningen forklarer hva LED-varslene på Landroid-klipperen betyr og hva som må gjøres ved hvert varsel.

Landroid-klipperne viser statusmeldinger for å vise hva klipperen gjør. 

Noen ganger kan det oppstå feil. Heldigvis er Landroid smart nok til å varsle om eventuelle problemer, slik at du kan løse dem.

Avhengig av hvilken modell du har, kan du følge den aktuelle lenken i listen under for å finne ut mer om feil- og statusmeldinger.