Jak opravit hraniční drát

Tato výuková lekce vám pomůže poradit si s prasklým hraničním drátem

Hraniční drát je možné opravit i jiným způsobem, navrhujeme přidržet se jednoho ze dvou uvedených níže se zvážením vašich osobních dovedností.

Upozornění: nedoporučuje se jednoduše spojit hraniční drát izolační páskou nebo použít ke spojení šroubovou svorkovnici. Po určité době se může objevit přerušený obvod, protože drát může zoxidovat vlhkostí půdy.

Jak opravit hraniční drát (možnost pro začátečníky)

Můžete zjistit dva případy: drát je přerušený nebo poškozený. Ve druhém případě musíte poškozenou část odstřihnout a odstranit.

Než budete pokračovat, podívejte se na video tady dole nebo si přečtěte kroky uvedené dole.

 

Pro pokračování budete potřebovat: 

A. dva vodě odolné konektory hraničního drátu, které jsou v boxu Landroidu

B. malý kus náhradního drátu 

Pokračujte, jak je uvedeno dále, a nezapomeňte odstranit izolaci všech drátů, které použijete.

1. Zastrčte jeden konec prasklého hraničního drátu do libovolného otvoru konektoru.

Connectors_01

2. Použijte malý kousek nového hraničního drátu a připojte jej do jednoho ze dvou zbývajících otvorů na konektoru

Connectors_02

3. Stiskněte pevně konektor kleštěmi

Connectors_04

4. Zastrčte druhý konec náhradního drátu a druhý konec hraničního drátu s využitím druhého konektoru Stiskněte pevně konektor kleštěmi.

Connectors_03_bis

5. Pokračujte opětovným zahrabáním hraničního drátu do země a zajistěte kolíkem.

 

Alternativně mohou pokročilí uživatelé drát připájet, pečlivě zakryjte drát samo-amalgamační páskou a nakonec zakryjte vše izolační páskou.