Jak nastavit funkci Multi-zone pro modely Landroid M, L 2016/2018?

Tato výuková lekce vám pomůže s nastavením funkce Multi-zone pro Landroid M, L 2016/2018, modely WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI

Nastavení různých zón pomocí aplikace 

Měli byste jednoduše postupovat podle výukové lekce aplikace na základě výběru funkce Multi-zone v nabídce. Jestliže vaše Wi-Fi síť nepokrývá celý trávník, hodnoty nemusí být přesné na centimetr, protože Landroid vypočte přibližné vzdálenosti při chybějící Wi-Fi podle otáček kol. V takovém případě počítejte v definicích počátečních bodů zón s určitou tolerancí.

Nastavení různých zón pomocí LCD displeje Landroidu

Nejprve byste měli definovat různé zóny vaší zahrady (nejméně 2 a nejvýše 4); poté můžete pro každou zónu upravit a přizpůsobit čas práce.

Definování zón a přizpůsobení časů práce:

1. Vstupte do nabídky stiskem tlačítka „OK“, přejděte na „ikonu hodin“ pomocí tlačítka se šipkou dolů ↓ a pro potvrzení stiskněte „OK“.

2. Pomocí tlačítka se šipkou dolů ↓ vyberte možnost „Customise work area“ a pro potvrzení stiskněte „OK“.

3. Stiskem tlačítka „OK“ aktivujte počet zón: číslo bude blikat.

Number_of_zones

4. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru ↑ a dolů ↓ vyberte požadovaný počet zón, poté pro potvrzení stiskněte „OK“.

5. Nyní stiskem tlačítka „OK“ aktivujte první zónu: číslo bude blikat.

Zones_03

TIP: tato hodnota je vzdálenost mezi počátečním bodem zóny (značka) a nabíjecí základnou. Pro ostatní zóny, jsou-li aktivovány, bude hodnota, kterou budete muset zadat, značit vzdálenost mezi počátečním bodem a nabíjecí základnou.

6. Pomocí klávesnice zadejte vzdálenost a pro potvrzení stiskněte „OK“.

7. Nyní stiskem tlačítka „OK“ aktivujte procenta času práce: číslo bude blikat.

Zones_04

8. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru ↑ a dolů ↓ definujte správná procenta času, poté pro potvrzení stiskněte „OK“.

 

Řada článků: