Chyba „Blade motor fault“

Výuková lekce, jak vyřešit chybové hlášení „Blade motor fault“

Především resetujte chybu „Blade motor fault“.

- stiskem tlačítka „0“, jestliže vlastníte některý z následujících modelů Landroid: WG757E, WG796E.1, WG797E.1, WG798E, WR111MI, WR112MI, WG799E, WR113MI, WG754E, WG755E, WG756E, WG790E.1, WG791E.1, WG792E.1, WG793E.1, WG758E.

- stiskem tlačítka „START“u všech dalších modelů Landroid

 

Po vypnutí robotu vyjměte baterii a opatrně otočte Landroid hlavou dolů. Buďte opatrní, abyste se nedotkli nožů rukama, a natáhněte si ochranné rukavice. 

Potom měkkým kartáčem odstraňte nečistoty a odřezky trávy ze sekacího disku. Dbejte, aby se disk mohl volně otáčet a nic neblokovalo jeho pohyb. 

Podívejte se na video.

 

Jestliže problém přetrvává, můžete zvýšit výšku sekání otočením rukojeti nahoře na Landroidu.

 

To pomůže, pokud je tráva na vašem trávníku obzvláště silná nebo vysoká. Taková situace může nastat, pokud jde o první výjezd sekání po dlouhé době, nebo pokud byl robot několik dní neaktivní z důvodu špatného počasí a tráva příliš vyrostla.

Jestliže pomocí postupu výše nemůžete problém vyřešit, použijte tento odkaz https://account.worxlandroid.com/, přistupte k vašemu profilu a otevřete tiket pomocí formuláře.